Logo Barometru Krakowskiego
Otwarte dane – Barometr Krakowski 2018

W ramach realizacji celów postawionych przez Barometrem Krakowskim Urząd Miasta Krakowa udostępnia zbiory danych z surowymi wynikami badania. Otwarte dane są skierowane do osób i instytucji zainteresowanych prowadzeniem analiz na surowych wynikach badania. (więcej…)

Konferencja prasowa Barometr Krakowski 2018

Zakończono prace nad trzecią edycją Barometru Krakowskiego. Wyniki badania to dobry punkt wyjścia do podsumowania ostatnich 4 lat życia w Krakowie. Co się zmieniło w tym czasie? Jak wygląda obecnie sytuacja mieszkańców? Na te i inne pytania odpowiedzą wyniki Barometru Krakowskiego 2018.

(więcej…)

Zakończenie prac ankieterskich

Zakończenie etapu prowadzenia wywiadów z mieszkańcami.

(więcej…)

Rozpoczęcie pracy ankieterskiej

Z początkiem maja 2018 rozpoczęto prace ankieterskie związane z badaniem Barometr Krakowski 2018.

(więcej…)

Co nowego w edycji 2018

To już III edycja Barometru Krakowskiego. W tym roku kwestionariusz badawczy został rozszerzony o zagadnienia związane z seniorami, reklamą w przestrzeni publicznej, ruchem turystycznym, budżetem obywatelskim, Kartą Krakowską, dyskryminacją oraz rynkiem pracy. Pierwszy raz badanie będzie realizowane częściowo metodą panelową – ankieterzy powrócą do mieszkańców biorących udział w poprzednich edycjach badania, żeby spytać o to co się u nich zmieniło. Do konsultacji zakresu badania zaproszono przedstawicieli nie tylko miejskich jednostek organizacyjnych, ale również środowisk akademickich, organizacji pozarządowych oraz mediów. (więcej…)

Otwarte konsultacje Barometru Krakowskiego 2018

Od miesiąca trwają prace nad nową edycją Barometru Krakowskiego. Częścią merytoryczną projektu zajmuje się zespół z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednym z pierwszym etapów jest prowadzenie konsultacji odnośnie zakresu projektu, jego kwestionariusza i dostosowania badania do potrzeb poszczególnych interesariuszy badania.

W tegorocznej edycji rozszerzono formułę konsultacji – do udziału w nich zaproszono szereg jednostek administracyjnych i organów samorządu lokalnego, organizacje pozarządowe, ośrodki akademickie oraz media lokalne. Działania te realizuje priorytety projektu, w tym:

  • objęcie badaniem zjawisk i zagadnień ważnych dla aktualnej dyskusji o przyszłości miasta;
  • zaprojektowanie badania, które spełni oczekiwania interesariuszy projektu w zakresie jego tematyki oraz formy prezentacji;
  • zabieganie o wykorzystanie wyników badania w dyskusji o mieście;
  • włączenie w projekt, na różnych jego etapach, przedstawicieli interesariuszy projektu (określanie zakresu tematycznego, interpretacja wyników).

Niezależnie od indywidualnych zaproszeń możliwe jest również przesyłanie swoich sugestii i uwag na adres: kontakt. Zależy nam przede wszystkim na ujęciu kluczowych, aktualnych zagadnień dla mieszkańców Krakowa i rozwoju miasta, które będą możliwe do uchwycenia w opiniach i preferencjach ogółu mieszkańców Krakowa.

Tematem specjalnym edycji 2018 są zagadnienia senioralne oraz rynek pracy. Kolejnym etapem projektu będzie finalna aktualizacja kwestionariusza badawczego i rozpoczęcie pracy ankieterów. Ankieterzy odwiedzą w październiku i listopadzie kilka tysięcy gospodarstw domowych w Krakowie zapraszając do udziału w badaniu. Planowana liczba wywiadów to 1400. Mieszkańcy będą pytani m.in. o różne aspekty funkcjonowania miasta, warunki życia, ocenę władz miasta, zagadnienia związane z partycypacją społeczną i polityką komunikacyjną samorządu lokalnego.

Zapraszamy do śledzenia aktualności związanych z projektem i przesyłania sugestii.

Michał A. Chrzanowski
kierownik projektu
CEAPP UJ

Rozesłanie zaproszeń do #BK2016

Do wybranych mieszkańców Krakowa wysłano listy z zaproszeniem do uczestnictwa w Barometrze Krakowskim 2016.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję