Logo Barometru Krakowskiego
Analiza wyników Barometru Krakowskiego 2020 roku. Kraków w czasie pandemii.

Badanie Barometru Krakowskiego w 2020 r. realizowane było – ze względów na stan pandemii – metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (tzw. CATI) na próbie celowo-kwotowej. Próba kontrolowana była ze względu na płeć, wiek i miejsce zamieszkania (dzielnica) respondentów. Łącznie przeprowadzono 1100 wywiadów, a czas trwania wywiadu wynosił 20 minut. Ze względu na realizację badania odmienną techniką badawczą w edycji 2020 wystąpiła nadreprezentacja osób w związku z małżeńskim, posiadających dzieci oraz wykształcenie wyższe.

(więcej…)

Raport badawczy z badań „Barometru Krakowskiego” 2020

Raport podsumowuje wyniki  badań „Barometru Krakowskiego” 2020.

(więcej…)

Raport z badania 2020

Raport podsumowuje wyniki  badań „Barometru Krakowskiego” 2020.

(więcej…)

Społeczna Rada Barometru Krakowskiego od 2020 roku

Nad kształtem projektu Barometr Krakowski, od początku jego istnienia, czuwa Społeczna Rada Barometru Krakowskiego, złożona z przedstawicieli środowisk akademickich związanych z badaniami społecznymi oraz zagadnieniami polityk miejskich.

W 2020 roku Rada poszerzyła swe grono – zaproszenie do naukowej opieki nad projektem przyjęły:

 • dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr Dobrosława Wiktor-Mach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Aktualny skład Rady to: 

 • dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Jarosław Górniak (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Stanisław Mazur (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Andrzej Piasecki (Uniwersytet Pedagogiczny)
 • dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr Dobrosława Wiktor-Mach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Raport z badania 2018

Raport podsumowuje wyniki Barometru Krakowskiego 2018.

Publikacja składa się z wprowadzenia obejmującego zagadnienia metodologiczne oraz wskazówek przy interpretacji wyników, wynikających z omówienia wniosków badania, jak również prezentacji szczegółowych wyników. (więcej…)

Konferencja – podsumowanie Barometru Krakowskiego 2016 i Diagnozy Dzielnic

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider zaprasza na konferencję poświęconą  następującym tematom:

 • Podsumowanie badań Barometru Krakowskiego w 2016 roku.
 • Podsumowanie przeprowadzonej w 2016 roku Diagnozy Dzielnic.
 • Podsumowanie działań Forum Przyszłości Dzielnic.

(więcej…)

Zapowiedź Bogusława Kośmidera Przewodniczącego RMK

Szanowni Państwo.

Przedstawiamy wyniki badania opinii mieszkańców Krakowa – Barometr Krakowski. To pierwsze tak szerokie i tak głębokie badanie społeczne w naszym mieście. W roku 2015 szczególnie dogłębnie badaliśmy opinie krakowskich studentów i  sprawę płacenia podatków w Krakowie. Wyniki badań były ciekawe, w niektórych aspektach wręcz zaskakujące. Stały się one podstawą dalszych analiz, rekomendacji i wniosków, które pilnie musimy przygotować. Dzięki badaniom więcej wiemy o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców naszego miasta, będziemy także mogli lepiej te potrzeby i oczekiwania zrealizować.

W 2016 przeprowadziliśmy kolejne badania, które w dużym stopniu nakierowane były na poznanie oceny funkcjonowania krakowskich dzielnic i lokalnych samorządów. W przyszłości chcemy także wdrożyć Panel Obywatelski jako sposób na stałe, systematyczne monitorowanie opinii mieszkańców w wielu sprawach. Barometr Krakowski będzie narzędziem systematycznej rozmowy z mieszkańcami Krakowa.

Z poważaniem

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

BK na konferencji GUS

Barometr Krakowski na konferencji GUS.

1-2 grudnia 2016 roku odbyła się konferencja „Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego – nowe perspektywy i wyzwania” organizowana przez Główny Urząd Statystyczny i Urząd Statystyczny we Wrocławiu. Celem konferencji było zaprezentowanie oferty statystyki publicznej i możliwości jej wykorzystania do monitorowania celów polityki spójności, a także w realizacji bieżących zadań samorządu terytorialnego oraz stojących przed nim wyzwań.

W trakcie konferencji Michał A. Chrzanowski członek zespołu Barometru Krakowskiego oraz pracownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego mówił o praktyce realizacji badań społecznych z wykorzystaniem zasobów Głównego Urzędu Statystycznego.

Zakończenie pracy ankieterskiej

Zakończenie zbierania danych.

(więcej…)

Raport z badania 2016

Raport podsumowuje wyniki Barometru Krakowskiego 2016.

Publikacja składa się z wprowadzenia obejmującego zagadnienia metodologiczne oraz wskazówek przy interpretacji wyników, wynikających z omówienia wniosków badania, jak również prezentacji szczegółowych wyników. (więcej…)

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję