Raport z badania 2018

Raport podsumowuje wyniki Barometru Krakowskiego 2018.

Publikacja składa się z wprowadzenia obejmującego zagadnienia metodologiczne oraz wskazówek przy interpretacji wyników, wynikających z omówienia wniosków badania, jak również prezentacji szczegółowych wyników. (więcej…)

Konferencja – podsumowanie Barometru Krakowskiego 2016 i Diagnozy Dzielnic

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider zaprasza na konferencję poświęconą  następującym tematom:

  • Podsumowanie badań Barometru Krakowskiego w 2016 roku.
  • Podsumowanie przeprowadzonej w 2016 roku Diagnozy Dzielnic.
  • Podsumowanie działań Forum Przyszłości Dzielnic.

(więcej…)

Zapowiedź Bogusława Kośmidera Przewodniczącego RMK

Szanowni Państwo.

Przedstawiamy wyniki badania opinii mieszkańców Krakowa – Barometr Krakowski. To pierwsze tak szerokie i tak głębokie badanie społeczne w naszym mieście. W roku 2015 szczególnie dogłębnie badaliśmy opinie krakowskich studentów i  sprawę płacenia podatków w Krakowie. Wyniki badań były ciekawe, w niektórych aspektach wręcz zaskakujące. Stały się one podstawą dalszych analiz, rekomendacji i wniosków, które pilnie musimy przygotować. Dzięki badaniom więcej wiemy o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców naszego miasta, będziemy także mogli lepiej te potrzeby i oczekiwania zrealizować.

W 2016 przeprowadziliśmy kolejne badania, które w dużym stopniu nakierowane były na poznanie oceny funkcjonowania krakowskich dzielnic i lokalnych samorządów. W przyszłości chcemy także wdrożyć Panel Obywatelski jako sposób na stałe, systematyczne monitorowanie opinii mieszkańców w wielu sprawach. Barometr Krakowski będzie narzędziem systematycznej rozmowy z mieszkańcami Krakowa.

Z poważaniem

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

BK na konferencji GUS

Barometr Krakowski na konferencji GUS.

1-2 grudnia 2016 roku odbyła się konferencja „Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego – nowe perspektywy i wyzwania” organizowana przez Główny Urząd Statystyczny i Urząd Statystyczny we Wrocławiu. Celem konferencji było zaprezentowanie oferty statystyki publicznej i możliwości jej wykorzystania do monitorowania celów polityki spójności, a także w realizacji bieżących zadań samorządu terytorialnego oraz stojących przed nim wyzwań.

W trakcie konferencji Michał A. Chrzanowski członek zespołu Barometru Krakowskiego oraz pracownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego mówił o praktyce realizacji badań społecznych z wykorzystaniem zasobów Głównego Urzędu Statystycznego.

Zakończenie pracy ankieterskiej

Zakończenie zbierania danych.

(więcej…)

Raport z badania 2016

Raport podsumowuje wyniki Barometru Krakowskiego 2016.

Publikacja składa się z wprowadzenia obejmującego zagadnienia metodologiczne oraz wskazówek przy interpretacji wyników, wynikających z omówienia wniosków badania, jak również prezentacji szczegółowych wyników. (więcej…)

Raport z badania 2015

Raport podsumowuje wyniki Barometru Krakowskiego 2015. (więcej…)

Notka prasowa – Barometr Krakowski 2016

Rusza druga edycja badania Barometr Krakowski. W połowie kwietnia akredytowani przez Urząd Miasta Krakowa ankieterzy odwiedzą domy mieszkańców Krakowa i spytają ich o to, co myślą o najważniejszych sprawach miasta oraz jak oceniają działania władz miasta. (więcej…)

Identyfikacja wizualna Barometru Krakowskiego

W ramach projektu Barometr Krakowski wypracowano identyfikację wizualną projektu. Jej materiały udostępnione są do wykorzystania przy tworzeniu publikacji medialnych związanych z projektem. (więcej…)

Otwarte dane – Barometr Krakowski 2016

W ramach realizacji celów postawionych przez Barometrem Krakowskim Urząd Miasta Krakowa udostępnia zbiory danych z surowymi wynikami badania. Otwarte dane są skierowane do osób i instytucji zainteresowanych prowadzeniem analiz na surowych wynikach badania. (więcej…)

Aktualności

2018

Aktualności

Konferencja prasowa Barometr Krakowski 2018

Wrzesień 2018

2018

Aktualności

Zakończenie prac ankieterskich

Lipiec 2018

2018

Aktualności

Rozpoczęcie pracy ankieterskiej

Maj 2018

Więcej