home > Barometr Krakowski > Barometr Krakowski. Cykliczne badanie opinii mieszkańców

Barometr Krakowski

Tagi: Barometr Krakowski

Barometr Krakowski. Cykliczne badanie opinii mieszkańców

Barometr Krakowski to cykliczne badanie opinii mieszkańców Krakowa, realizowane na zlecenie Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa.

Podczas badania mieszkańcy pytani są m.in. o: zadowolenie z usług publicznych, ocenę działań władz miasta w różnych dziedzinach zarządzania, ocenę poprawy warunków życia w mieście, zaufanie do poszczególnych instytucji miejskich, ocenę dostępności informacji na temat działań władz miasta oraz ocenę dostępności i skuteczności różnych form uczestnictwa mieszkańców we wspólnym zarządzaniu miastem.

Barometr Krakowski to szeroki projekt badawczy obejmujący nie tylko samo badanie, ale też proces jego współtworzenia przez interesariuszy badania, promocję oraz wykorzystanie jego wyników. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Barometrem Krakowskim w następujących aspektach:

  • cele, jakie są stawiane przed projektem;
  • koncepcja badania oraz jego zakres tematyczny;
  • sposób wykorzystania badania przez władze miasta Krakowa oraz jego harmonogram;
  • rozwój projektu w edycji 2016;
  • zagadnienie reprezentatywności badania dla ogółu mieszkańców Krakowa,
  •  skład Społecznej Rady Barometru Krakowskiego.

Do dyspozycji Państwa są:

  • wyniki badania;
  • otwarte dane;
  • komentarze dotyczące badania.

Na stronie internetowej badania cyklicznie umieszczane są opracowania wyników badania oraz informacje dotyczące rozwoju projektu.

Zapraszamy do lektury!