2015

Dynamic Featured Image
2015

Wyniki

Raport z badania 2015

Raport podsumowuje wyniki Barometru Krakowskiego 2015.

Aktualności

2018

Aktualności

Rozpoczęcie pracy ankieterskiej

Maj 2018

2018
2016

Więcej