2016

2016

Aktualności

BK na konferencji GUS

Barometr Krakowski na konferencji GUS.

1-2 grudnia 2016 roku odbyła się konferencja „Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego – nowe perspektywy i wyzwania” organizowana przez Główny Urząd Statystyczny i Urząd Statystyczny we Wrocławiu. Celem konferencji było zaprezentowanie oferty statystyki publicznej i możliwości jej wykorzystania do monitorowania celów polityki spójności, a także w realizacji bieżących zadań samorządu terytorialnego oraz stojących przed nim wyzwań.

W trakcie konferencji Michał A. Chrzanowski członek zespołu Barometru Krakowskiego oraz pracownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego mówił o praktyce realizacji badań społecznych z wykorzystaniem zasobów Głównego Urzędu Statystycznego.

Grudzień 2016

2016

Aktualności

Zakończenie pracy ankieterskiej

Grudzień 2016

2016

Otwarte dane

Raport z badania 2016

2016

Barometr Krakowski

Panel miejski

2016

Barometr Krakowski

Co nowego w edycji 2016

2016

Barometr Krakowski

Zostałeś(aś) wylosowany(a)?

2016

Aktualności

Rozesłanie zaproszeń do #BK2016

Kwiecień 2016