Aktualności

Aktualności

Otwarte konsultacje Barometru Krakowskiego 2017

Od miesiąca trwają prace nad nową edycją Barometru Krakowskiego. Częścią merytoryczną projektu zajmuje się zespół z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednym z pierwszym etapów jest prowadzenie konsultacji odnośnie zakresu projektu, jego kwestionariusza i dostosowania badania do potrzeb poszczególnych interesariuszy badania.

W tegorocznej edycji rozszerzono formułę konsultacji – do udziału w nich zaproszono szereg jednostek administracyjnych i organów samorządu lokalnego, organizacje pozarządowe, ośrodki akademickie oraz media lokalne. Działania te realizuje priorytety projektu, w tym:

  • objęcie badaniem zjawisk i zagadnień ważnych dla aktualnej dyskusji o przyszłości miasta;
  • zaprojektowanie badania, które spełni oczekiwania interesariuszy projektu w zakresie jego tematyki oraz formy prezentacji;
  • zabieganie o wykorzystanie wyników badania w dyskusji o mieście;
  • włączenie w projekt, na różnych jego etapach, przedstawicieli interesariuszy projektu (określanie zakresu tematycznego, interpretacja wyników).

Niezależnie od indywidualnych zaproszeń możliwe jest również przesyłanie swoich sugestii i uwag na adres: kontakt. Zależy nam przede wszystkim na ujęciu kluczowych, aktualnych zagadnień dla mieszkańców Krakowa i rozwoju miasta, które będą możliwe do uchwycenia w opiniach i preferencjach ogółu mieszkańców Krakowa.

Tematem specjalnym edycji 2017 są zagadnienia senioralne oraz rynek pracy. Kolejnym etapem projektu będzie finalna aktualizacja kwestionariusza badawczego i rozpoczęcie pracy ankieterów. Ankieterzy odwiedzą w październiku i listopadzie kilka tysięcy gospodarstw domowych w Krakowie zapraszając do udziału w badaniu. Planowana liczba wywiadów to 1400. Mieszkańcy będą pytani m.in. o różne aspekty funkcjonowania miasta, warunki życia, ocenę władz miasta, zagadnienia związane z partycypacją społeczną i polityką komunikacyjną samorządu lokalnego.

Zapraszamy do śledzenia aktualności związanych z projektem i przesyłania sugestii.

Michał A. Chrzanowski
kierownik projektu
CEAPP UJ

Wrzesień 2017

2016

Aktualności

BK na konferencji GUS

Grudzień 2016

2016

Aktualności

Zakończenie pracy ankieterskiej

Grudzień 2016

2016
2016

Aktualności

Rozesłanie zaproszeń do #BK2016

Kwiecień 2016