Aktualności

Dynamic Featured Image
2018

Aktualności

Rozpoczęcie pracy ankieterskiej

Z początkiem maja 2018 rozpoczęto prace ankieterskie związane z badaniem Barometr Krakowski 2018.

Maj 2018

2016

Aktualności

BK na konferencji GUS

Grudzień 2016

2016

Aktualności

Zakończenie pracy ankieterskiej

Grudzień 2016

2016
2016

Aktualności

Rozesłanie zaproszeń do #BK2016

Kwiecień 2016