Aktualności

Dynamic Featured Image

Aktualności

Otwarte konsultacje Barometru Krakowskiego 2017

Od miesiąca trwają prace nad nową edycją Barometru Krakowskiego. Częścią merytoryczną projektu zajmuje się zespół z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednym z pierwszym etapów jest prowadzenie konsultacji odnośnie zakresu projektu, jego kwestionariusza i dostosowania badania do potrzeb poszczególnych interesariuszy badania. W tegorocznej edycji rozszerzono formułę konsultacji – do […]

Wrzesień 2017

2016

Aktualności

BK na konferencji GUS

Grudzień 2016

2016

Aktualności

Zakończenie pracy ankieterskiej

Grudzień 2016

2016
2016

Aktualności

Rozesłanie zaproszeń do #BK2016

Kwiecień 2016