Aktualności (filtr: 2018)

Dynamic Featured Image
2018

Aktualności

Rozpoczęcie pracy ankieterskiej

Z początkiem maja 2018 rozpoczęto prace ankieterskie związane z badaniem Barometr Krakowski 2018.

Maj 2018

2018