Barometr Krakowski

Barometr Krakowski

Barometr Krakowski. Cykliczne badanie opinii mieszkańców

Barometr Krakowski to cykliczne badanie opinii mieszkańców Krakowa, realizowane na zlecenie Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa. Podczas badania mieszkańcy pytani są m.in. o: zadowolenie z usług publicznych, ocenę działań władz miasta w różnych dziedzinach zarządzania, ocenę poprawy warunków życia w mieście, zaufanie do poszczególnych instytucji miejskich, ocenę dostępności informacji na temat działań władz miasta […]

2016

Barometr Krakowski

Co nowego w edycji 2016

2016

Barometr Krakowski

Panel miejski

2016

Barometr Krakowski

Zostałeś(aś) wylosowany(a)?