Barometr Krakowski (filtr: 2015)

Dynamic Featured Image
2015

Barometr Krakowski

Założenia projektu – czemu służy Barometr Krakowski?

Barometr Krakowski to projekt, który realizuje szereg celów gminy Kraków.

Aktualności

2018

Aktualności

Rozpoczęcie pracy ankieterskiej

Maj 2018

2018
2016

Więcej