Barometr Krakowski (filtr: 2016)

2016

Barometr Krakowski

Wykorzystanie badania przez UMK

Barometr Krakowski jest istotnym źródłem informacji dla samorządu krakowskiego. Celem projektu jest dostarczenie różnorodnym decydentom samorządu rzetelnych informacji na temat opinii mieszkańców Krakowa.

2016

Barometr Krakowski

Co nowego w edycji 2016

2016

Barometr Krakowski

Panel miejski

2016

Barometr Krakowski

Zostałeś(aś) wylosowany(a)?