Otwarte dane (filtr: 2016)

Dynamic Featured Image
2016

Otwarte dane

Otwarte dane – Barometr Krakowski 2016

W ramach realizacji celów postawionych przez Barometrem Krakowskim Urząd Miasta Krakowa udostępnia zbiory danych z surowymi wynikami badania. Otwarte dane są skierowane do osób i instytucji zainteresowanych prowadzeniem analiz na surowych wynikach badania.

Aktualności

2018

Aktualności

Rozpoczęcie pracy ankieterskiej

Maj 2018

2018
2016

Więcej