Wyniki

Dynamic Featured Image
2016

Otwarte dane

Raport z badania 2016

Raport podsumowuje wyniki Barometru Krakowskiego 2016.

Publikacja składa się z wprowadzenia obejmującego zagadnienia metodologiczne oraz wskazówek przy interpretacji wyników, wynikających z omówienia wniosków badania, jak również prezentacji szczegółowych wyników. (więcej…)

2015

Otwarte dane

Raport z badania 2015