Wyniki (filtr: 2015)

Dynamic Featured Image
2015

Wyniki

Raport z badania 2015

Raport podsumowuje wyniki Barometru Krakowskiego 2015.