Wyniki (filtr: 2016)

Dynamic Featured Image
2016

Wyniki

Raport z badania 2016

Raport podsumowuje wyniki Barometru Krakowskiego 2016. Publikacja składa się z wprowadzenia obejmującego zagadnienia metodologiczne oraz wskazówek przy interpretacji wyników, wynikających z omówienia wniosków badania, jak również prezentacji szczegółowych wyników.

Aktualności

2018

Aktualności

Rozpoczęcie pracy ankieterskiej

Maj 2018

2018
2016

Więcej