Logo Barometru Krakowskiego

Strona główna > Barometr Krakowski > Co nowego w edycji 2016

Barometr Krakowski

Tagi: 2016Barometr KrakowskiZdjęcie Rynku Głównego w Krakowie

Co nowego w edycji 2016

Element graficzny2016

Koncepcja Barometru Krakowskiego ewoluuje i zmienia się. Tegoroczny projekt badawczy został znacznie rozszerzony – w kwestionariuszu pojawiły się nowe bloki tematyczne dotyczące dzielnic krakowskich oraz budżetu obywatelskiego, otwarto dane źródłowe badania, przygotowano serwis prezentujący wyniki badania oraz w trakcie realizacji badania przeprowadzono rekrutację do panelu miejskiego.

Specjalne bloki tematyczne

W założeniach kwestionariusz Barometru Krakowskiego ma dwie części: stałe bloki tematyczne (m.in. ocena władz miasta, ocena warunków życia w Krakowie, jakość życia mieszkańców) oraz specjalne bloki tematyczne obejmujące zagadnienia będące przedmiotem bieżącej dyskusji nad miastem. W roku 2015 specjalny blok tematyczny stanowiły opinie studentów krakowskich uczelni na temat warunków życia w mieście oraz warunków studiowania. W tegorocznej edycji badania pojawiły się dwa specjalne bloki tematyczne – dzielnice Krakowa oraz budżet obywatelski.

Diagnoza dzielnic

Dzielnicowy blok tematyczny odpowiada na potrzeby Forum Przyszłości Dzielnic (http://forumdzielnicowe.pl), wspólnej inicjatywy Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera, Biura Inicjatyw Społecznych, Fundacji Stańczyka oraz Stowarzyszenia Pracownia Obywatelska, która ma służyć wypracowaniu nowej formuły dla dzielnic miasta Krakowa. Dzielnicowy blok tematyczny obejmuje: rozpoznawalność dzielnic, poczucie związku z dzielnicą, mobilność mieszkańców między dzielnicami, relacje sąsiedzkie, najważniejsze problemy dzielnicy oraz ocenę funkcjonowania rad dzielnic.

Standardowa próba badawcza Barometru Krakowskiego jest niewystarczająca do precyzyjnego wnioskowania na temat każdej z dzielnic, dlatego na potrzeby diagnozy dzielnic rozszerzono projekt badawczy o dodatkową realizację skróconej wersji kwestionariusza na większej próbie przy współpracy Miejskiego Centrum Dialogu w ramach rekrutacji do panelu miejskiego.

Budżet obywatelski

Drugim blokiem tematycznym jest budżet obywatelski – zawiera on pytania o: znajomość budżetu obywatelskiego, świadomość uprawnienia do głosowania, przyczyny niegłosowania na budżet obywatelski. Wyniki tej części posłużą Radzie Budżetu Obywatelskiego w opracowaniu rekomendacji do ewentualnych zmian w formule tego przedsięwzięcia.

Otwarcie danych

Kolejną znaczącą zmianą jest podjęcie decyzji o otwarciu danych źródłowych badania. Oznacza to, że środowiska akademickie, badacze miejscy itd. będą mogli przygotowywać własne, pogłębione analizy wybranych przez siebie zagadnień. Dostęp do danych z badań reprezentatywnych jest ograniczony w Polsce – do dyspozycji badaczy jest kilka takich zbiorów, jak Diagnoza Społeczna, Polski Generalny Sondaż Społeczny czy międzynarodowe projekty obejmujące Polskę – European Social Survey oraz World Value Survey.

W ramach opracowania wyników Barometru Krakowskiego przygotowywane są podstawowe i pogłębione analizy wybranych zagadnień. Zakres badania oraz jego reprezentatywność pozwalają na przygotowywanie złożonych analiz wielu zagadnień w połączeniu z informacjami o profilu społeczno-demograficznym respondentów. Dzięki otwarciu danych możliwe będzie uzyskanie poszerzonych analiz z wykorzystaniem zainteresowanych zewnętrznych partnerów. Na bazie danych będą mogły powstać opracowania eksperckie, prace magisterskie i doktorskie. Takie rozwiązanie jest ewenementem na skalę Polski.

Promocja wyników

W ramach projektu utworzono również stronę internetową, której celem będzie prezentacja i promocja wyników wśród wszystkich zainteresowanych. Wyniki, ich opracowania, otwarte dane są do dyspozycji wszystkich interesariuszy projektu: mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedstawicieli jednostek samorządowych, mediów oraz środowisk akademickich.

Panel miejski

Ostatnią nowością tegorocznej odsłony Barometru Krakowskiego jest realizacja rekrutacji do panelu miejskiego. To przedsięwzięcie polega na uzyskiwaniu zgód od uczestników badania dot. możliwości przyszłego kontaktu dogodniejszą dla nich drogą, tj. elektroniczną i telefoniczną. Osoby te będą stanowić panel miejski, tj. reprezentatywną grupę mieszkańców, której zgoda na kontakt umożliwi realizację tzw. badania podłużnego. Pozwoli to również wyraźnie obniżyć koszty badania w przyszłości. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule dotyczącym panelu miejskiego.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję