Logo Barometru Krakowskiego

Strona główna > Barometr Krakowski > Co nowego w edycji 2018

Barometr Krakowski

Tagi: 2018Barometr KrakowskiZdjęcie Rynku Głównego w Krakowie

Co nowego w edycji 2018

Element graficzny2018

To już III edycja Barometru Krakowskiego. W tym roku kwestionariusz badawczy został rozszerzony o zagadnienia związane z seniorami, reklamą w przestrzeni publicznej, ruchem turystycznym, budżetem obywatelskim, Kartą Krakowską, dyskryminacją oraz rynkiem pracy. Pierwszy raz badanie będzie realizowane częściowo metodą panelową – ankieterzy powrócą do mieszkańców biorących udział w poprzednich edycjach badania, żeby spytać o to co się u nich zmieniło. Do konsultacji zakresu badania zaproszono przedstawicieli nie tylko miejskich jednostek organizacyjnych, ale również środowisk akademickich, organizacji pozarządowych oraz mediów.

Specjalne bloki tematyczne

Kwestionariusz Barometru Krakowskiego ma dwie części: stałe bloki tematyczne (m.in. ocena władz miasta, ocena warunków życia w Krakowie, jakość życia mieszkańców) oraz specjalne bloki tematyczne obejmujące zagadnienia będące przedmiotem bieżącej dyskusji nad miastem. W roku 2015 specjalny blok tematyczny stanowiły opinie studentów krakowskich uczelni na temat warunków życia w mieście oraz warunków studiowania. W edycji 2016 poruszano zagadnienia związane z zarządzaniem dzielnicami Krakowa.

W edycji 2018 najwięcej miejsca w specjalnych blokach tematycznych kwestionariusza poświęcono seniorom. Oprócz standardowych pytań o warunki życia i zadowolenia z życia w Krakowie starszych mieszkańców miasta ankieterzy zapytają o ich potrzeby oraz o zadowolenie z oferty miasta skierowanej do nich. Reprezentatywna próba mieszkańców zostanie uzupełniona o dodatkowych 300 seniorów – w rezultacie zostaną przeprowadzone wywiady z blisko 600 seniorami krakowskimi.

W związku z uchwałą krajobrazową w tegorocznym badaniu pojawią się pytania o atrakcyjność przestrzeni publicznej z perspektywy mieszkańców, o uciążliwość reklam w przestrzeni publicznej oraz zakres akceptacji mieszkańców dla poszczególnych form reklamy. Kolejnym zagadnieniem żywym w dyskusji o Krakowie, które uwzględniono w badaniu, jest nastawienie mieszkańców do obecności turystów w mieście – ankieterzy spytają respondentów o to w jakim stopniu korzystają z ruchu turystycznego oraz gdzie jest on dla nich najbardziej uciążliwy. Szereg pytań poświęcono też Karcie Krakowskiej oraz płaceniu podatków przez mieszkańców w Krakowie – o to jakie grupy mieszkańców nie płacą podatków w Krakowie, jakie są przeszkody w płaceniu i w jakim stopniu Karta Krakowska zachęci ich do płacenia podatków w Krakowie.

Ponownie w tym roku część kwestionariusza poświecono budżetowi obywatelskiemu miasta Krakowa – znajomości tego przedsięwzięcia przez mieszkańców, oceny jego przebiegu i zadowolenia z efektów. W rozszerzonej części kwestionariusza znalazły się również pytania o skalę zjawisk dyskryminacyjnych w Krakowie oraz o sytuacje zawodową mieszkańców.

Badania panelowe (Panel Miejski)

W tegorocznej edycji ankieterzy odwiedzą część respondentów, którzy brali udział w poprzedniej edycji badania. Będzie to tak zwana próba panelowa. W rezultacie możliwe będzie uzyskanie odpowiedzi na pytanie o to jak zmieniły się warunki życia konkretnych mieszkańców oraz ich opinie o Krakowie. Ze względu na fakt, że mijają cztery lata od pierwszej edycji badania, wyniki badania będą mogły pokazać zmiany sytuacji mieszkańców w dłuższym okresie oraz wskazać na to jak efektywne są działania miasta z ich perspektywy.

Konsultacje zakresu badania

Jednym z priorytetów projektu Barometr Krakowski jest włączenie w jego prace możliwie najszerszej grupy interesariuszymieszkańców, przedstawicieli samorządu, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych oraz mediów. W ramach tego rocznej edycji przeprowadzono 24 konsultacje w czasie, których dyskutowano o bieżących problemach miasta, o tym jakie informacje są potrzebne poszczególnych interesariuszom do pracy oraz o tym jak będą mogli je wykorzystać. Rezultatem spotkań były rozszerzenie i zmiany w kwestionariuszu badawczym.

W związku z potrzebą dostosowania badania do nowych przepisów związanych z przetargami publicznymi oraz przetwarzaniem danych osobowych (RODO) edycja 2017 nie odbyła się i została przesunięta na 2018 rok.

Wyniki badania zostaną opublikowane na stronie internetowej w okolicach września 2018 roku – zapraszamy do jej odwiedzania.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję