Logo Barometru Krakowskiego

Strona główna > Dla mediów > Notka prasowa – Barometr Krakowski 2016

Dla mediów

Tagi: 2016Dla mediówZdjęcie ze spotkania z prasą.

Notka prasowa – Barometr Krakowski 2016

Element graficzny2016

Rusza druga edycja badania Barometr Krakowski. W połowie kwietnia akredytowani przez Urząd Miasta Krakowa ankieterzy odwiedzą domy mieszkańców Krakowa i spytają ich o to, co myślą o najważniejszych sprawach miasta oraz jak oceniają działania władz miasta.

Barometr Krakowski

Badanie zostanie przeprowadzone wśród reprezentatywnej grupy 1100 mieszkańców wyłonionych przez losowanie. Pod wylosowane adresy zostaną przesłane listy z zaproszeniem do udziału w badaniu. Ankieterzy będą odwiedzali wylosowane adresy między połową kwietnia a końcem czerwca 2016 roku.

– Badanie ma ogromne znaczenie dla rozwoju miasta i lepszej komunikacji między mieszkańcami Krakowa a władzami miasta – mówi Michał A. Chrzanowski, koordynator projektu z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Im więcej mieszkańców wśród wylosowanej grupy podzieli się swoją opinią, tym większą wartość będzie miało badanie, dlatego zachęcamy mieszkańców Krakowa, którzy otrzymają zaproszenie, do udziału w nim.

Barometr Krakowski to cykliczne badanie nastrojów społecznych mieszkańców Krakowa. Podczas badania mieszkańcy są pytani m.in. o: zadowolenie z usług publicznych, ocenę działań władz miasta w różnych dziedzinach zarządzania, ocenę poprawy warunków życia w mieście, zaufanie do poszczególnych instytucji miejskich, ocenę dostępności informacji na temat działań władz miasta oraz ocenę dostępności i skuteczności różnych form uczestnictwa mieszkańców we wspólnym zarządzaniu miastem. Mieszkańcy mają również możliwość oceny władz miasta w różnych dziedzinach zarządzania miastem (m.in. komunikacja miejska, edukacja, zdrowie, sport, kultura, pomoc społeczna, planowanie przestrzenne, obsługa mieszkańców, rynek pracy, gospodarka komunalna, ochrona środowiska, bezpieczeństwo, mieszkalnictwo).

– Wyniki Barometru posłużą władzom miasta do podejmowania lepszych decyzji odnośnie do jego przyszłości. Dzięki skali przedsięwzięcia jesteśmy w stanie poznać opinie przedstawicieli wszystkich mieszkańców, nawet tych, którzy nie uczestniczą aktywnie w życiu miejskim – mówi inicjator przedsięwzięcia, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider.

Co roku w Barometrze Krakowskim poruszane są wybrane dodatkowe kwestie dotyczące życia w mieście. W pierwszej edycji, w 2015 roku, w badaniu wzięła udział dodatkowa grupa studentów, których pytano o warunki studiowania w Krakowie. Dodatkowo badano, jaka jest proporcja osób, które mieszkają w Krakowie, ale nie płacą w nim podatków.

Druga edycja badania koncentruje się na tematyce funkcjonowania dzielnic, zróżnicowaniu potrzeb mieszkańców w poszczególnych dzielnicach oraz ocenie działania rad dzielnic. Wyniki będą miały znaczenie dla dyskusji o przyszłości krakowskich dzielnic, prowadzonej w ramach powołanego Forum Przyszłości Dzielnic, skupiającego samorządowców, naukowców i aktywistów miejskich.

Do współpracy nad opracowaniem zakresu badania zaproszono m.in. przedstawicieli poszczególnych jednostek administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, radnych Krakowa, radnych dzielnic Krakowa, przedstawicieli krakowskich ośrodków akademickich oraz organizacje pozarządowe.

Badanie wpisuje się w szerszy kontekst działań władz miasta, mających na celu umożliwienie mieszkańcom współdecydowania o ważnych dla nich sprawach. Pod koniec 2015 roku otwarto Miejskie Centrum Dialogu, którego celem jest wsparcie aktywności obywateli i koordynowanie konsultacji społecznych. Planowane jest również utworzenie panelu miejskiego – stałej platformy badawczej, która umożliwi prowadzenie regularnych badań wśród mieszkańców.

Na potrzeby projektu została uruchomiona strona internetowa www.barometrkrakowski.pl, na której będą udostępniane wyniki badania oraz powstałe na ich podstawie opracowania.

Wyniki Barometru Krakowskiego będą dostępne po okresie wakacyjnym.

Panel miejski

Panel miejski to nowe przedsięwzięcie realizowane przez Miejskie Centrum Dialogu. Będzie ono polegać na zgromadzeniu reprezentatywnej grupy mieszkańców Krakowa, która będzie mogła brać udział w regularnych, krótkich i spersonalizowanych badaniach dotyczących najważniejszych dla nich spraw. Mieszkańcy – w zależności od preferencji – będą mogli brać udział w ankietach internetowych, telefonicznych lub osobistych.

Przez kolejne kilka miesięcy przy okazji Barometru Krakowskiego oraz badania funkcjonowania dzielnic mieszkańcy będą zapraszani do udziału w panelu miejskim. W praktyce będzie to oznaczało udostępnienie danych kontaktowych, dzięki którym Urząd Miasta Krakowa będzie mógł zbierać opinie mieszkańców. W rezultacie tej rekrutacji zostanie utworzony reprezentatywny panel mieszkańców Krakowa. Na początek planowany jest panel ok. 1000 osób. Ostateczna ich liczba zależy od zainteresowania mieszkańców.

Wykorzystanie panelu miejskiego do zbierania opinii mieszkańców umożliwi znaczne obniżenie kosztów badań społecznych przeprowadzanych przez Urząd Miasta Krakowa przy jednoczesnym zachowaniu rygoru reprezentatywności badań. Dodatkowo pozwoli to również na wykorzystanie interaktywnych form badawczych, w których mieszkańcy będą mogli zapoznać się z materiałami wizualnymi, takimi jak np. wizualizacje planów zagospodarowania przestrzennego.

Mieszkańcom da to możliwość podzielenia się opiniami na temat spraw dotyczących ich bezpośrednio. Na przykład ankieta o planowanych inwestycjach może zostać przesłana wyłącznie do zainteresowanych mieszkańców.

Dla Urzędu Miasta Krakowa oznacza to znacznie większy dostęp do opinii mieszkańców zebranych w reprezentatywnych badaniach – dotychczas niedostępnych dla wielu jednostek administracyjnych ze względów budżetowych.

Oprócz reprezentatywnego panelu miejskiego planowane jest również utworzenie platformy panelu otwartego – takiego, do którego zapisać się będą mogli wszyscy chętni mieszkańcy.

W bieżącym roku realizowana będzie rekrutacja do panelu miejskiego wśród losowo wybranych mieszkańców, przygotowywane są również rozwiązania administracyjne, które umożliwią realizację tego typu przedsięwzięć przy współpracy z wieloma jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję