Logo Barometru Krakowskiego

Strona główna > Otwarte dane > Otwarte dane – Barometr Krakowski 2016

Otwarte dane

Tagi: 2016Otwarte daneGrafika - Otwarte dane

Otwarte dane – Barometr Krakowski 2016

Element graficzny2016

W ramach realizacji celów postawionych przez Barometrem Krakowskim Urząd Miasta Krakowa udostępnia zbiory danych z surowymi wynikami badania. Otwarte dane są skierowane do osób i instytucji zainteresowanych prowadzeniem analiz na surowych wynikach badania.

Barometr Krakowski jest cyklicznym ilościowym badaniem społecznym mieszkańców Krakowa obejmującym postawy i preferencje mieszkańców wobec szerokiego spektrum zagadnień związanych z Krakowem (m.in. związek z Krakowem, ocena władz miasta, zadowolenie z aspektów funkcjonowania miasta).

Edycja 2015 oraz 2016 nie mają charakteru badania panelowego – obejmują one odrębne grupy respondentów. W kolejnych edycjach planowane jest utworzenie próby panelowej, która obejmie edycję 2016 oraz edycję 2017.

Sposób wykorzystania

Celem otwarcia zbiorów danych jest zaproszenie do współpracy przy analizie i wykorzystaniu wyników zewnętrznych partnerów, m.in. badaczy miejskich, instytucji akademickich, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz studentów zainteresowanych tematyką poruszaną w badaniu. Z założenia wyklucza się komercyjne wykorzystanie wyników.

Jako że głównym celem Barometru Krakowskiego jest „włączenie do publicznej dyskusji o mieście rzetelnych informacji na temat opinii i potrzeb mieszkańców Krakowa”, użytkownicy zbioru są zobowiązani do zachowania standardów analizy i prezentacji danych właściwych dla opracowań naukowych.

W przypadku nawiązywania do raportu badawczego właściwą formą cytowania jest: Barometr Krakowski, raporty: M. Chrzanowski (2016), Kraków, Urząd Miasta Krakowa.

Zachęcamy do przesyłania na adres e-mailowy: kontakt@barometrkrakowski.pl opracowań opartych na danych Barometru Krakowskiego. Będziemy je publikować na stronie internetowej oraz promować na profilach mediów społecznościowych projektu.

Dostępne materiały

W ramach otwartego zbioru danych dostępne są następujące materiały:

Nazwy zmiennych w zbiorze danych odpowiadają oznaczeniom pytań w kwestionariuszu (np. Q12). W przypadku złożonych skal oraz pytań wielokrotnego wyboru nazwy zmiennych posiadają stosowny prefix (np. Q23_A).

Noty metodologiczne

Metodologia projektu została opisana w sekcji „Wprowadzenie” raportu z badania.

Warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych dla analizy aspektów projektu:

dobór próby w badaniu odbywał się dwuetapowo

  • dobór próby w badaniu odbywał się dwuetapowo: w pierwszym etapie losowano gospodarstwa domowe z wykorzystaniem operatu Głównego Urzędu Statystycznego TERYT, w drugim etapie losowano respondenta wśród osób zamieszkałych w wylosowanym gospodarstwie domowym z wykorzystaniem tzw. siatki Kisha;
  • uczestnikami badania byli pełnoletni mieszkańcy Krakowa, gdzie przez mieszkańców rozumiano osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym w trakcie trwania badania, niezależnie od posiadanego meldunku czy okresu zamieszkiwania;
  • zbiór danych zawiera dwie wagi analityczne odzwierciedlające plan doboru próby: wagę analityczną dla gospodarstwa domowego oraz wagę analityczną dla indywidualnego respondenta;
  • waga analityczna dla gospodarstwa domowego stosowana jest do nielicznych pytań odnoszących się do całego gospodarstwa domowego (np. sytuacja finansowa gospodarstwa domowego, skład osobowy, warunki mieszkania, posiadanie samochodu);
  • waga analityczna dla indywidualnego respondenta jest wagą właściwą dla większości pytań z kwestionariusza;
  • w edycji Barometr Krakowski 2016 wykorzystano połączony operat Głównego Urzędu Statystycznego oraz Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa; rozszerzenie operatu umożliwiło lokalizację adresów oraz rozszerzenie warstw losowania do 18 dzielnic Krakowa (podstawowy operat TERYT nie zawiera informacji o przynależności adresu do dzielnicy); w rezultacie wylosowano nieproporcjonalną (równą) liczbę mieszkańców z każdej z 18 dzielnic, co umożliwia prowadzenie analiz z wykorzystaniem informacji o dzielnicach, są one jednak ograniczone liczbą respondentów.

Dla wykorzystania zbioru do analizy danych kluczowe jest wykorzystanie właściwej wagi analitycznej.

Pytania

Wszelkie pytania lub wątpliwości wobec sposobu wykorzystania danych prosimy kierować na adres: barometr.krakowski@um.krakow.pl. Zespół Barometru Krakowskiego będzie na nie odpowiadał w miarę swoich możliwości.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję