Logo Barometru Krakowskiego

Strona główna > Otwarte dane > Otwarte dane – Barometr Krakowski 2018

Otwarte dane

Tagi: 2018Otwarte daneGrafika ilustracyjna

Otwarte dane – Barometr Krakowski 2018

Element graficzny2018

W ramach realizacji celów postawionych przez Barometrem Krakowskim Urząd Miasta Krakowa udostępnia zbiory danych z surowymi wynikami badania. Otwarte dane są skierowane do osób i instytucji zainteresowanych prowadzeniem analiz na surowych wynikach badania.

Barometr Krakowski jest cyklicznym ilościowym badaniem społecznym mieszkańców Krakowa obejmującym postawy i preferencje mieszkańców wobec szerokiego spektrum zagadnień związanych z Krakowem (m.in. związek z Krakowem, ocena władz miasta, zadowolenie z aspektów funkcjonowania miasta).

Edycja 2015, 2016 oraz 2018 nie mają charakteru badania panelowego – obejmują one odrębne grupy respondentów.

Sposób wykorzystania

Celem otwarcia zbiorów danych jest zaproszenie do współpracy przy analizie i wykorzystaniu wyników zewnętrznych partnerów, m.in. badaczy miejskich, instytucji akademickich, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz studentów zainteresowanych tematyką poruszaną w badaniu. Z założenia wyklucza się komercyjne wykorzystanie wyników.

Jako że głównym celem Barometru Krakowskiego jest „włączenie do publicznej dyskusji o mieście rzetelnych informacji na temat opinii i potrzeb mieszkańców Krakowa”, użytkownicy zbioru są zobowiązani do zachowania standardów analizy i prezentacji danych właściwych dla opracowań naukowych.

W przypadku nawiązywania do raportu badawczego właściwą formą cytowania jest: Barometr Krakowski, raporty: M. Chrzanowski (2018), Kraków, Urząd Miasta Krakowa.

Zachęcamy do przesyłania na adres e-mailowy: kontakt@barometrkrakowski.pl opracowań opartych na danych Barometru Krakowskiego. Będziemy je publikować na stronie internetowej oraz promować na profilach mediów społecznościowych projektu.

Dostępne materiały

W ramach otwartego zbioru danych dostępne są następujące materiały:

Nazwy zmiennych w zbiorze danych odpowiadają oznaczeniom pytań w kwestionariuszu (np. Q12). W przypadku złożonych skal oraz pytań wielokrotnego wyboru nazwy zmiennych posiadają stosowny prefix (np. Q23_A).

Noty metodologiczne

Metodologia projektu została opisana w sekcji „Wprowadzenie” raportu z badania.

Warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych dla analizy aspektów projektu:

dobór próby w badaniu odbywał się dwuetapowo

  • dobór próby w badaniu odbywał się dwuetapowo: w pierwszym etapie losowano gospodarstwa domowe z wykorzystaniem operatu Głównego Urzędu Statystycznego TERYT, w drugim etapie losowano respondenta wśród osób zamieszkałych w wylosowanym gospodarstwie domowym z wykorzystaniem tzw. siatki Kisha;
  • uczestnikami badania byli pełnoletni mieszkańcy Krakowa, gdzie przez mieszkańców rozumiano osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym w trakcie trwania badania, niezależnie od posiadanego meldunku czy okresu zamieszkiwania;
  • zbiór danych zawiera dwie wagi analityczne odzwierciedlające plan doboru próby: wagę analityczną dla gospodarstwa domowego oraz wagę analityczną dla indywidualnego respondenta;
  • waga analityczna dla gospodarstwa domowego stosowana jest do nielicznych pytań odnoszących się do całego gospodarstwa domowego (np. sytuacja finansowa gospodarstwa domowego, skład osobowy, warunki mieszkania, posiadanie samochodu);
  • waga analityczna dla indywidualnego respondenta jest wagą właściwą dla większości pytań z kwestionariusza;
  • w edycji Barometr Krakowski 2018 wykorzystano połączony operat Głównego Urzędu Statystycznego oraz Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa; rozszerzenie operatu umożliwiło lokalizację adresów oraz rozszerzenie warstw losowania do 18 dzielnic Krakowa (podstawowy operat TERYT nie zawiera informacji o przynależności adresu do dzielnicy); w rezultacie wylosowano nieproporcjonalną (równą) liczbę mieszkańców z każdej z 18 dzielnic, co umożliwia prowadzenie analiz z wykorzystaniem informacji o dzielnicach, są one jednak ograniczone liczbą respondentów. W przypadku próby senioralnej wykorzystano bazę PESEL pochodzącą z zasobów Ministerstwa Cyfryzacji, z której wylosowano próbę imienną (losowanie proste).

Dla wykorzystania zbioru do analizy danych kluczowe jest wykorzystanie właściwej wagi analitycznej.

Pytania

Wszelkie pytania lub wątpliwości wobec sposobu wykorzystania danych prosimy kierować na adres: barometr.krakowski@um.krakow.pl. Zespół Barometru Krakowskiego będzie na nie odpowiadał w miarę swoich możliwości.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję