Logo Barometru Krakowskiego

Strona główna > Barometr Krakowski > Panel miejski

Barometr Krakowski

Tagi: 2016Barometr KrakowskiLogo Miejskiego Centrum Dialogu

Panel miejski

Element graficzny2016

Panel miejski to nowe przedsięwzięcie Urzędu Miasta Krakowa. Polega ono na zachęceniu reprezentatywnej grupy mieszkańców Krakowa do udziału w powtarzalnych badaniach opinii na temat istotnych zagadnień dla rozwoju Krakowa. Pozwoli to w przyszłości znacznie ograniczyć koszty badania, uzyskać wartościowsze wyniki oraz umożliwić mieszkańcom wypowiadanie się w istotnych dla nich sprawach.

Problem reprezentatywności

Przedsięwzięcie na pozór wydaje się być banalne – wielu mieszkańców Krakowa chętnie wyraża swoje opinie, istnieją grupy tematyczne w portalach mediów społecznościowych, mieszkańcy uczestniczą w wielu spotkaniach. W trakcie samego budżetu obywatelskiego kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców rejestruje się na stronach urzędu i potencjalnie mogłoby brać udział w badaniach. Zagadnienie jest jednak o wiele bardziej złożone, jeśli zależy nam na reprezentatywności takiej grupy.

Celem reprezentatywnych badań jest zebranie opinii wybranej w specjalnej procedurze statystycznej grupy mieszkańców, których odpowiedzi będą możliwe do przełożenia na całą populację mieszkańców Krakowa. Dedykowaliśmy temu specjalny artykuł, który wyjaśnia zagadnienie badań reprezentatywnych.

Otwarta rekrutacja nie spełnia wymogów badań reprezentatywnych, choć realizuje inne cele – na przykład otwarte forum, które umożliwia zainteresowanym mieszkańcom wyrażenie swojej opinii. Jednak w przypadku badania reprezentatywnego zależy nam na dotarciu do przedstawicieli wszystkich grup mieszkańców – szczególnie tych, którzy stanowią tzw. milczącą większość, nieposzukującą aktywnie możliwości wyrażenia swojej opinii.

Dla przykładu: grupa osób głosująca w budżecie obywatelskim, choć jest ona liczna jak na warunki badań społecznych (blisko 50 tysięcy), stanowi grupę wyjątkową w skali miasta. Są to osoby o określonym profilu społeczno-demograficznym, wśród których pewne grupy społeczne są wyraźnie niedoreprezentowane. Najważniejsze jest jednak to, że całą tę grupę łączy jedna cecha – są to osoby zaangażowane w życie miasta, aktywnie biorące udział w różnych formach wpływania na jego kształt i stanowią zaledwie 7% populacji całego miasta. Dodatkowo forma głosowania internetowego w znacznym stopniu wyklucza grupy mieszkańców mniej sprawnie posługujących się mediami elektronicznymi. Odpowiedzi takich osób będą różniły się znacznie od odpowiedzi mieszkańców charakteryzujących się mniejszą aktywnością i niemożliwe będzie wskazanie, w jakim stopniu poglądy respondentów są zbieżne z poglądami ogółu mieszkańców.

Dla takiego przedsięwzięcia kluczowe jest zadbanie o to, żeby każdy mieszkaniec miał taką samą (lub znaną) szansę trafienia do panelu miejskiego – niezależnie od swojej aktywności społecznej, sprawności w wykorzystaniu Internetu czy przekonania o uprawnieniu do głosowania.

Budowanie panelu

Ponieważ ankieterzy Barometru Krakowskiego oraz diagnozy dzielnic odwiedzają reprezentatywną próbę mieszkańców Krakowa, w trakcie realizacji badania umożliwiają oni zapis do panelu mieszkańców.

Zapisy objęte są ochroną danych osobowych i uzyskana baza zarejestrowana jest w Generalnym Inspektoracie Danych Osobowych. Oznacza to, że dane panelistów chronione są prawem oraz zabezpieczone w myśl ustawy o ochronie danych osobowych. Jedynym celem jej wykorzystania, na które zgodę udzielają mieszkańcy, jest możliwość zaproszenia panelistów do przyszłych badań dotyczących Krakowa.

Korzyści

Budowa panelu miejskiego przez rekrutację terenową byłaby kosztowna, gdyby nie fakt, że przeprowadzana jest w ramach prowadzenia Barometru Krakowskiego. Niesie to ze sobą wiele korzyści, m.in. umożliwia ograniczenie kosztów badań w przyszłości.

Przeprowadzanie badań terenowych, w porównaniu z innymi metodami, jest kosztowne – wymaga zaangażowania znaczącej grupy ankieterów, którzy odwiedzają kilka tysięcy gospodarstw domowych rozsianych po całym Krakowie. Uzyskanie zgody respondentów na przyszły kontakt telefoniczny lub elektroniczny, przy zachowaniu rygoru badania reprezentatywnego, umożliwi znaczne ograniczenie kosztów badania w przyszłości (kontakt telefoniczny lub elektroniczny jest znacznie tańszy). Nie oznacza to, że całość Barometru Krakowskiego czy innych badań Urzędu Miasta Krakowa będzie prowadzona wyłącznie telefonicznie lub elektronicznie. Nie wszyscy paneliści korzystają z poczty elektronicznej oraz nie wszystkie badania można przeprowadzić telefonicznie (ze względu na ich długość lub wykorzystanie materiałów wizualnych). Dodatkowo struktura mieszkańców zmienia się, co oznacza, że należy regularnie uzupełniać grupę panelistów. Wymaga tego też fakt, że grupy panelowe kurczą się w czasie, gdyż mieszkańcy zmieniają miejsce zamieszkania lub rezygnują z uczestnictwa.

Kolejną korzyścią jest możliwość zapraszania mieszkańców do badań dotyczących ich bezpośrednio. Przy okazji zapisu zbierane są podstawowe informacje na temat panelisty. W rezultacie do przyszłych badań można zapraszać wybrane grupy, np. osoby uprawiające sport odnośnie do zagadnień związanych z miejską infrastrukturą sportową, rodziców odnośnie do kwestii związanych z edukacją czy też mieszkańców określonych dzielnic odnośnie do zagadnień związanych z ich okolicą (np. planowane inwestycje). W ten sposób badania będą krótsze, precyzyjniejsze i bardziej interesujące dla uczestników.

Jedną z najważniejszych korzyści jest fakt, że dzięki uzyskanym w ten sposób danym możliwe będzie przeprowadzanie złożonych analiz panelowych. Realizując badanie rok po roku na różnych grupach respondentów, możemy porównać wyłącznie różnicę odsetka odpowiedzi między latami (np. wzrost zadowolenia z 80% do 85%). Analizy panelowe potrafią odpowiedzieć na bardziej złożone pytania, np. z czego wynika zmiana opinii respondenta, jakie inne poglądy respondenta się zmieniły. Pozwala to na poszukiwanie zależności przyczynowo-skutkowej w odpowiedziach respondentów.

Przyszłość

Przedsięwzięcie panelu miejskiego jest wyjątkowe na skalę europejską. Pozwala ono na wykorzystanie interaktywnych form prowadzenia badań przy jednoczesnym zachowaniu rygoru badań reprezentatywnych.

Po zebraniu zapisów w Urzędzie Miasta Krakowa ruszą prace związane ze stworzeniem infrastruktury elektronicznej do realizacji badań online. Umożliwi to prezentowanie respondentom m.in. materiałów audiowizualnych, np. planów zagospodarowania przestrzeni.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję