Logo Barometru Krakowskiego

Strona główna > Barometr Krakowski > Społeczna Rada Barometru Krakowskiego

Barometr Krakowski

Tagi: Barometr KrakowskiProf. Jarosław Górniak

Społeczna Rada Barometru Krakowskiego

Merytoryczną pieczę nad realizacją Barometru Krakowskiego sprawuje Społeczna Rada Barometru Krakowskiego. Zaproszeni zostali do niej przedstawiciele krakowskich środowisk akademickich.

Społeczna Rada Barometru Krakowskiego to zespół przedstawicieli krakowskich środowisk akademickich, z którymi konsultowany jest sposób realizacji badania w zakresie merytorycznym.

Aktualny skład rady to:

  • dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
  • dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
  • prof. dr hab. Jarosław Górniak (Uniwersytet Jagielloński)
  • prof. dr hab. Stanisław Mazur (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  • dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
  • prof. dr hab. Andrzej Piasecki (Uniwersytet Pedagogiczny)
  • dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
  • dr Dobrosława Wiktor-Mach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Sylwetki członków Rady

Jarosław Górniak

Prof. Jarosław Górniak

Fot. Materiały własne

Profesor w dziedzinie nauk społecznych specjalizujący się w zakresie metod badań społecznych, metodologii ewaluacji i analizy polityk publicznych, socjologii gospodarki i organizacji oraz statystycznej analizy danych. Twórca i wieloletni kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki.

Od 2012 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Filozoficznego na UJ. Jest także kierownikiem Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych. Z przeprowadzonych przez niego badań i ekspertyz wielokrotnie korzystały duże międzynarodowe organizacje, takie jak: ONZ (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju), Bank Światowy, Komisja Europejska oraz SPSS inc. Poza działalnością na skalę międzynarodową wielokrotnie realizował projekty zlecane przez polskie urzędy i agencje rządowe, m.in. Kancelarię Premiera RP, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Andrzej Bukowski

Dr hab. Andrzej BukowskiDoktor habilitowany, adiunkt w Zakładzie Socjologii Sfery Publicznej Instytutu Socjologii UJ, od września 2012 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Socjologii UJ ds. badań i rozwoju. Jest recenzentem Narodowego Centrum Nauki, pełnił także funkcję Członka Zespołu Ekspertów w dziale Nauk Humanistycznych i o Sztuce.

Jest autorem i współautorem książek oraz artykułów naukowych z zakresu regionalizmu, rozwoju lokalnego i regionalnego, demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, publikowanych w kraju i za granicą. Brał udział w kilkunastu projektach naukowo-badawczych, realizowanych m.in. z funduszy Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Centrum Nauki, Unii Europejskiej i Banku Światowego. Obecnie prowadzi badania nad instytucjonalnymi uwarunkowaniami innowacji i innowacyjności oraz współpracą nauk społecznych z szeroko rozumianą gospodarką.

Stanisław Mazur

Dr hab. Stanisław Mazur

Fot. Materiały własne

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk politycznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kierownik Katedry Gospodarki i Administracji UE. Jego działalność naukowa skupiona jest głównie wokół zagadnień związanych z analizą polityk publicznych, w tym z administracją publiczną, zarządzaniem publicznym oraz badaniami w zakresie uczenia się organizacji.

Pełnił funkcje kierownicze w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej, Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną oraz w Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. Członek Rady Służby Cywilnej przy Prezesie Rady Ministrów (od 2009 roku) oraz redaktor naczelny kwartalnika „Zarządzanie Publiczne”. Brał udział jako ekspert i koordynator w kilkudziesięciu projektach krajowych i międzynarodowych z zakresu analizy polityki publicznych publicznej, jakości rządzenia, zarządzania strategicznego, uczenia się organizacji. Autor ponad 150 publikacji naukowych oraz 120 ekspertyz.

 

Andrzej Piasecki

Prof. Andrzej Piasecki

Fot. Materiały własne

Profesor w dziedzinie nauk politycznych. Kierownik Katedry Samorządu Terytorialnego i Wspólnot Lokalnych w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe obejmują następujące zagadnienia: administracja, samorząd terytorialny, marketing polityczny, zarządzanie regionalne i lokalne, komunikacja społeczna oraz historia współczesna.

Autor wielu publikacji poświęconych tematyce liderów lokalnych, samorządu terytorialnego, wspólnot lokalnych, partycypacji społecznej oraz wyborów parlamentarnych w Polsce. Realizował projekty badawcze poświęcone problematyce demokracji bezpośredniej w Europie Środkowej i Wschodniej, finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję