Logo Barometru Krakowskiego

Strona główna > Barometr Krakowski > Wykorzystanie badania przez UMK

Barometr Krakowski

Tagi: 2016Barometr KrakowskiLogo Krakowa

Wykorzystanie badania przez UMK

Element graficzny2016

Barometr Krakowski jest istotnym źródłem informacji dla samorządu krakowskiego. Celem projektu jest dostarczenie różnorodnym decydentom samorządu rzetelnych informacji na temat opinii mieszkańców Krakowa.

Sposób wykorzystania wyników Barometru Krakowskiego wyraża się w etapach realizacji projektu. Coroczny cykl badania rozpoczyna się od określenia zapotrzebowania informacyjnego przedstawicieli samorządu krakowskiego. Do konsultacji zaproszeni są m.in.: Prezydium Urzędu Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa, rady poszczególnych dzielnic, przedstawiciele wybranych jednostek organizacyjnych (m.in. Miejskie Centrum Dialogu, Wydział Rozwoju, Wydział Promocji i Turystyki, Biuro Prasowe Urzędu Miasta). W konsultacjach biorą udział również przedstawiciele środowisk akademickich oraz organizacji pozarządowych.

Opracowane wyniki są przedstawiane w cyklu prezentacji dla poszczególnych interesariuszy badania. W trakcie prezentacji są określane zagadnienia warte pogłębionych analiz, przygotowywanych później na potrzeby poszczególnych interesariuszy (np. opracowania dotyczące zaangażowania mieszkańców w proces zarządzania miastem, preferencje i opinie studentów, zagadnienia związane z budżetem obywatelskim).

Na podstawie wyników Barometru Krakowskiego opracowywane są wskaźniki wykorzystywane w monitoringu realizacji strategii rozwoju Krakowa.

Cykliczność badania pozwala na wykorzystanie jego wyników do oceny skuteczności działań władz miasta. Wzrost zadowolenia lub jego spadek w poszczególnych blokach tematycznych pozwala na określenie odbioru społecznego działań podejmowanych przez samorząd. Dotyczy to m.in.:

  • zmian w warunkach mieszkania w Krakowie (szerokie spektrum zagadnień);
  • zmian w warunkach życia mieszkańców;
  • zmian w ocenie działań władz miasta;
  • zmian w zakresie informowania mieszkańców o działaniach władz miasta;
  • zmian w zakresie włączania mieszkańców w proces zarządzania miastem (partycypacja społeczna).

W rezultacie władze miasta mają możliwość poznania rezultatu poszczególnych działań oraz podjęcia decyzji o ich ewentualnej zmianie. Pełen zakres tematyczny badania wraz ze sposobem wykorzystania jego wyników znajduje się w dedykowanym artykule.

Warto mieć na uwadze, że Barometr Krakowski nie jest jedynym źródłem wiedzy Urzędu Miasta Krakowa na temat opinii mieszkańców. Urząd Miasta Krakowa oraz podległe mu spółki miejskie prowadzą regularne badania społeczne, m.in. badania bezpieczeństwa mieszkańców, badania zadowolenia z funkcjonowania spółek komunalnych, badania jakości obsługi w punktach obsługi mieszkańców, badania zachowań komunikacyjnych mieszkańców. Oprócz cyklicznych badań prowadzone są również badania dedykowane zagadnieniom właściwym dla poszczególnych jednostek administracyjnych.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję