Logo Barometru Krakowskiego

Strona główna > Barometr Krakowski > Założenia projektu – czemu służy Barometr Krakowski?

Barometr Krakowski

Tagi: 2015Barometr KrakowskiGrafika ilustracyjna

Założenia projektu – czemu służy Barometr Krakowski?

Element graficzny2015

Barometr Krakowski to projekt, który realizuje szereg celów gminy Kraków.

Cel projektu

Barometr Krakowski to cykliczny projekt badań opinii i potrzeb mieszkańców Krakowa realizowany przez Kancelarię Rady Miasta i Dzielnic Krakowa. Głównym celem projektu jest:

Włączenie do publicznej dyskusji o mieście rzetelnych informacji na temat opinii i potrzeb mieszkańców Krakowa.

Oznacza to, że priorytetami projektu są:

 • objęcie badaniem zjawisk i zagadnień ważnych dla aktualnej dyskusji o przyszłości miasta;
 • zaprojektowanie badania, które spełni oczekiwania interesariuszy projektu w zakresie jego tematyki oraz formy prezentacji;
 • zaprojektowanie badania spełniającego najwyższe normy metodologii badań społecznych;
 • zabieganie o wykorzystanie wyników badania w dyskusji o mieście;
 • włączenie w projekt, na różnych jego etapach, przedstawicieli interesariuszy projektu (określanie zakresu tematycznego, interpretacja wyników).

Przez interesariuszy Barometru Krakowskiego rozumiemy uczestników dialogu społecznego w mieście Kraków, w tym przede wszystkim: mieszkańców, władze miasta, decydentów miejskich, urzędników, organizacje pozarządowe oraz ruchy miejskie, media, jak również środowiska badawcze oraz eksperckie.

Celami pobocznymi projektu są:

 • wzmocnienie wizerunku Urzędu Miasta Krakowa w zakresie otwartości instytucji na dialog publiczny;
 • promocja idei badań społecznych wśród interesariuszy projektu;
 • rozwój metodologii badań społecznych nad miastami;
 • budowa marki Barometru Krakowskiego.

Działania

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

 • konsultacje zakresu danego badania z: radnymi miasta, radnymi dzielnic, przedstawicielami magistratu, przedstawicielami organizacji pozarządowych;
 • konsultacje metod badania ze Społeczną Radą Naukową, w skład której wchodzą: prof. dr hab. Jarosław Górniak (UJ), prof. dr hab. Andrzej Bukowski (UJ), prof. dr hab. Stanisław Mazur (UE), prof. dr hab. Andrzej Piasecki (UP);
 • prowadzenie strony internetowej prezentującej koncepcje oraz wyniki badania;
 • prowadzenie profilu mediów społecznościowych promujących badanie;
 • udostępnienie otwartego zbioru danych do wykorzystania przez jednostki akademickie oraz badawcze;
 • wspólna interpretacja wyników badania z przedstawicielami Rady Miasta Krakowa, rad dzielnic Krakowa oraz przedstawicielami krakowskiego magistratu.

Wskaźniki

Cele Wskaźnik
Włączenie do publicznej dyskusji o mieście rzetelnych informacji na temat opinii i potrzeb mieszkańców Krakowa liczba cytowań w mediach
liczba wejść na stronę internetową
liczba osób śledzących profile mediów społecznościowych
liczba przedstawicieli adresatów włączonych w projekt badawczy
Wzmocnienie wizerunku Urzędu Miasta Krakowa w zakresie otwartości instytucji na dialog publiczny odsetek mieszkańców zadowolonych z możliwości wpływania na władze miasta, lub uznających że miasto uwzględnia opinie mieszkańców w procesie zaradzania miastem
Promocja idei badań społecznych wśród adresatów projektu odsetek urzędników UMK znających wyniki badania
odsetek urzędników deklarujących wykorzystywanie wyników badania w swojej pracy
liczba wskaźników strategicznych w dokumentach strategicznych UMK opartych na wynikach badań
Rozwój metodologii badań społecznych dotyczących miast liczba prac naukowych sporządzonych w oparciu o dane z BK
liczba pobrań otwartego zbioru danych
liczba pobrań arkuszy ze wskaźnikami opartymi na BK
Budowa marki Barometru Krakowskiego odsetek mieszkańców, który słyszał o Barometrze Krakowskim
odsetek odmów udziału w Barometrze Krakowskim
odsetek zapisów do panelu badawczego
liczba uczestników badania

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję