Logo Barometru Krakowskiego

Strona główna > Barometr Krakowski > Zostałeś(aś) wylosowany(a)?

Barometr Krakowski

Tagi: 2018Barometr KrakowskiGrafika ilustracyjna

Zostałeś(aś) wylosowany(a)?

Element graficzny2018

Barometr Krakowski to cykliczne badanie nastrojów społecznych mieszkańców Krakowa. Podczas badania mieszkańcy są pytani m.in. o: zadowolenie z usług publicznych, ocenę działań władz miasta w różnych dziedzinach zarządzania, ocenę poprawy warunków życia w mieście. Pytania dotyczą również zaufania do poszczególnych instytucji miejskich, oceny dostępności informacji na temat działań władz miasta oraz oceny dostępności i skuteczności różnych form uczestnictwa mieszkańców we wspólnym zarządzaniu miastem.

Barometr Krakowski spełnia rygor badań reprezentatywnych. Oznacza to, że na podstawie odpowiedzi wybranej grupy 1100 mieszkańców miasta możliwe będzie wyciąganie wniosków dla wszystkich mieszkańców Krakowa.

Aby badanie spełniało warunek reprezentatywności, jego uczestnicy muszą zostać dobrani według specjalnych metod. Procedura takiego doboru uczestników zakłada, że wywiady mogą zostać przeprowadzone tylko i wyłącznie z mieszkańcami wylosowanych adresów i nikim innym.

Oznacza to, że nikt nie zastąpi Państwa w razie odmowy udziału w badaniu, a głos części społeczności mieszkańców, do której Państwo należą, nie znajdzie odzwierciedlenia w wynikach badania. Dlatego tak bardzo zależy nam na rozmowie konkretnie z Państwem.

Z kim będzie rozmawiał ankieter?

Ankieter zaprosi do udziału w wywiadzie jedną osobę z Państwa gospodarstwa domowego. Osoba ta zostanie wybrana według specjalnej procedury losowania wewnątrz gospodarstwa domowego – ankieter zapyta Państwa o liczbę osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym i na podstawie tabeli liczb losowych wyłoni jednego z mieszkańców.

Wywiad będzie możliwy do przeprowadzenia tylko i wyłącznie z wylosowaną osobą. Wynika to z metodologii badań reprezentatywnych.

Jak będzie wyglądało badanie?

Po krótkim wstępie, którego celem będzie wylosowanie uczestnika badania spośród domowników, ankieter przeczyta Państwu szereg pytań dotyczących Państwa opinii na temat Krakowa, a następnie zanotuje odpowiedzi. Wywiad będzie trwał około 30 minut.

Nie wymaga to od Państwa żadnego przygotowania – nie ma dobrych ani złych odpowiedzi.

Jak rozpoznam ankietera?

Ankieter będzie posiadał legitymację ankieterską z pieczęcią Urzędu Miasta Krakowa. W razie wątpliwości co do tożsamości ankietera możliwy jest kontakt z Kancelarią Rady Miasta Krakowa pod numerem:
12 616 14 06
(7:30–15:30 w dni powszednie)
barometr.krakowski@um.krakow.pl

Nie jestem zameldowany w Krakowie, czy mogę wziąć udział w badaniu?

Tak! Badanie obejmuje mieszkańców Krakowa niezależnie od tego, czy są zameldowani, czy nie. Nie ma również znaczenia, jak długo Państwo mieszkają w Krakowie – są Państwo równoprawnymi mieszkańcami miasta i Państwa opinia jest dla nas bardzo ważna.

Nie zostałem wylosowany, czy mogę wziąć udział w badaniu?

Niestety nie. Metodologia badań reprezentatywnych zakłada, że udział w badaniu mogą wziąć tylko i wyłącznie wylosowani mieszkańcy. Zapraszamy jednak do śledzenia naszej strony oraz profili mediów społecznościowych. Planowane jest uruchomienie otwartej platformy badań (panelu miejskiego), w których będą mogli brać udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy.

Kiedy mogę się spodziewać wizyty ankietera?

Ankieterzy będą przeprowadzać wywiady w maju i czerwcu 2018 roku. Trudno jest jednak określić, w którym dokładnie dniu ankieter Państwa odwiedzi – ankieterzy będą odwiedzać kilka tysięcy gospodarstw domowych w całym mieście.

Jeśli ankieter nie zastanie Państwa w domu, spróbuje ponowić kontakt przynajmniej dwukrotnie o innych porach dnia czy tygodnia. Jeśli nie będą mogli Państwo poświęcić czasu ankieterowi w dniu jego wizyty, możliwe będzie uzgodnienie z nim innego terminu.

Dlaczego udział w badaniu jest ważny?

Wyniki badania będą dla władz miasta ważnym źródłem wiedzy na temat opinii mieszkańców. Potrzeby i priorytety mieszkańców Krakowa są zróżnicowane – przy podejmowaniu decyzji o kierunkach rozwoju miasta kluczowa dla władz Krakowa jest wiedza na temat tego, jak duży odsetek mieszkańców ma podobne preferencje. Dlatego tak ważne jest, żeby Państwa głos został uwzględniony w tym procesie.

Jednocześnie, aby badanie miało charakter badania reprezentatywnego, ankieter może przeprowadzić wywiad tylko i wyłącznie pod wylosowanym adresem, z wylosowaną osobą. Nikt inny nie może Państwa zastąpić.

Czy moje dane są bezpieczne?

Ankieta nie zawiera żadnych danych, które identyfikują osobę uczestniczącą w badaniu. Badanie ma charakter anonimowy – udzielone odpowiedzi zostaną podsumowane w postaci zbiorczych statystyk.

Jeśli zdecydują się Państwo na uczestnictwo w panelu miejskim, ankieter poprosi o dane kontaktowe. Takie dane będą przechowywane zgodnie z zasadami przechowywania informacji niejawnych i zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie we wskazanym celu (w ponownym badaniu). Administratorem danych będzie Urząd Miasta Krakowa, a nad bezpieczeństwem Państwa danych będzie czuwać Inspektor Ochrony Danych (IOD) UMK zgodnie z wytycznymi RODO.

Czym jest panel miejski?

Panel miejski to planowane przedsięwzięcie, które ma ułatwić mieszkańcom Krakowa dzielenie się opiniami z Urzędem Miasta i podległymi mu jednostkami. Jeśli wyrażą Państwo zainteresowanie tą inicjatywą, ankieter zapyta o preferowaną formę przyszłego kontaktu. Dzięki temu w przyszłości będziemy mogli zaprosić Państwa do krótszych, spersonalizowanych badań – takich, które będą odnosić się do najbliższej okolicy Państwa zamieszkania (np. w sprawie planowanych inwestycji) lub usług publicznych, z których Państwo korzystają (np. edukacji dzieci lub inwestycji związanych z uprawianą przez Państwa dyscypliną sportu). Osoby korzystające z Internetu będą mogły otrzymać w przyszłości linki do ankiet online – ankiety będzie można wypełnić w dogodnym dla siebie momencie.

Udział w badaniu Barometr Krakowski nie oznacza automatycznego udziału w panelu miejskim – ankieter zaprosi Państwa do uczestnictwa w panelu po zakończeniu wywiadu.

Co wydarzy się dalej?

Po zebraniu odpowiedzi wylosowanych mieszkańców wyniki badania zostaną podsumowane i zaprezentowane publicznie. Posłużą one wielu jednostkom administracyjnym Urzędu Miasta Krakowa, ośrodkom akademickim oraz mediom.

Zapraszamy do obserwowania na bieżąco aktualności tej strony lub naszych mediów społecznościowych – będziemy informować o kolejnych etapach realizacji badania oraz o dalszych jego losach.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję